راننده ایسوزو  آقا

راننده ایسوزو آقا

راننده ایسوزو آقا حداکثر سن 34 سال دیپلم گواهینامه پایه 2 توانایی معرفی ضامن معتبر آشنا به مناطق تهران ساکن تهران، آدرس: بزرگراه فتح،خیابان فتح15 پلاک14شرکت داداش برادر آیدین 5- .

66817941