تعدادی وسط کار خانم یا آقا

تعدادی وسط کار خانم یا آقا

تعدادی وسط کار خانم یا آقا جهت تولیدی پوشاک مردانه با حقوق بالا (محدوده فردوسی) .

09196382385