خانم جهت نظافت و پذیرایی در شرکت

خانم جهت نظافت و پذیرایی در شرکت

به خانمی جهت نظافت و پذیرایی در شرکت نیازمندیم (محدوده‌ مترو فردوسی، خیابان ویلا) .

88915466