استخدام کارگر ساده انبار

استخدام کارگر ساده انبار

((((به 2 نفر کارگر ساده آقا جهت کار در انبار نیازمندیم ))) .

55389370 , 09198982811