استخدام کارشناس فروش

استخدام کارشناس فروش

یک شرکت تولیدی معتبر سیم و کابل به یک کارشناس فروش با 2 سال سابقه کار ترجیحاً در صنعت سیم و کابل (فعال، با انگیزه، روابط عمومی بالا) نیازمند است. آدرس ایمیل: داخلی 200 .

88670038info@alumzagros.com