استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

به دونفر کارگر ساده جهت کار در دکه باجای خواب صبحانه ناهار شام ترجیحا شهرستانی و ظاهری تمیز و روابط عمومی بالا حقوق 3 تا 3/5 تماس 8 الی 24 .

09029637360