استخدام منشی

استخدام منشی

استخدام منشی خانم مستعد ، پیگیر ، روابط عمومی خوب ، توان یادگیری بالا .

09190829743 , ,