استخدام کارگر mdf جهت شهرستان چابهار با حقوق عالی

استخدام کارگر mdf جهت شهرستان چابهار با حقوق عالی

یک نفر MDFکار ماهر جهت کار درشهرستان چابهار ( فوری فوری ) با شرایط عالی نیازمندیم .

09903451131