خیاط چرخکار

خیاط چرخکار

به تعدادی چرخکار مانتو دوز خانم و آقا(ماهر) نیازمندیم مزدعالی تسویه هفتگی و .

09123090946 , 77646332