استخدام کارشناس بازرگانی

استخدام کارشناس بازرگانی

کارشناس بازرگانی محدوده پاسداران 2سال سابقه کاری مرتبط مسلط به زبان انگلیسی ترجیحا آقا 25 تا 30 سال ارسال رزومه : .

t.arab@sarvsahi.com