کارگرساده

کارگرساده

کارگرساده یا پرسکار خانم یا آقا جهت تولیدی تیشرت مردانه نیازمندیم و .

09211443932 , 55152493