کارگرساده رستوران

کارگرساده رستوران

کارگرساده رستوران حقوق 4 م +بیمه +غذا جای‌خواب(محدوده‌پیچ‌شمیران) و .

77504777 , 77536018