استخدام کارگر صحافی

استخدام کارگر صحافی

به تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر آقا جهت کار صحافی محدوده خاوران نیازمندیم .

33434000