استخدام - خیاط چرخکار

استخدام - خیاط چرخکار

تعدادی چرخکار و خیاط خانم در محیط کاملا زنانه نیازمندیم .

09353637219