استخدام آشپز و کمک آشپز  با جای خواب(شهریار)

استخدام آشپز و کمک آشپز با جای خواب(شهریار)

آشپز و کمک آشپز برای رستوران تمام وقت باجای‌خواب در محیطی سالم در شهریار نیازمندیم .

09029504122