استخدام خیاط زیگزاگ دوز

استخدام خیاط زیگزاگ دوز

استخدام زیگزاگ دوز و وردست برشکار محدوده فردوسی .

09195129281