استخدام راننده

استخدام راننده

به تعدادی راننده پایه دو جهت توزیع اب معدنی در سطح شهر تهران نیازمندیم حوالی میدان شیرپاستوریزه .

22650447 , 22650438