استخدام کارشناس

استخدام کارشناس

استخدام هلدینگ معتبر کشوری شرکت بازتاب هنر به یکنفر کارشناس مابع انسانی خانم/آقا با تحصیلات لیسانس فوق لیسانس مدیریت مهندسی صنایع با سابقه کار مرتبط حداقل4سال وآشنایی کامل با فرایند جذب و استخدام وقوانین کار ارسال روزمه واتساپ وایمیل گردد واتس آپ : .

09059124259maIi@baztabhonar.com