استخدام مهندس شیمی

استخدام مهندس شیمی

یک نفر فوق لیسانس شیمی مسلط به زبان انگلیسی جهت یک آزمایشگاه تحقیقات دارویی ارسال رزومه به: @chemistry.estekhdam gmail.com .

, ,