استخدام پزشک عمومی

استخدام پزشک عمومی

درمانگاه آئین شمس به پزشک عمومی جهت شیفت شب و متخصص گوش و حلق و بینی منطقه 10نیازمند است. .

09126968617