باروژ-استخدام کارمند اداری خانم و آقا

باروژ-استخدام کارمند اداری خانم و آقا

فست فود باروژ شرکت معتبر در صنایع غذایی کارمند اداری خانم و آقا حداکثر 25 سال حداقل کاردانی .

09120788925hr@barooj.net