استخدام کارگر ساده نظافتچی

استخدام کارگر ساده نظافتچی

نیرو خدماتی و نظافتچی شنبه تا 5شنبه ساعت کار 9 تا 18 آقا زیر40 سال حقوق وزارت کار با بیمه .

09367352088