استخدام نظافتچی / کارگر ساده نظافتچی / کارگر خدماتی

استخدام نظافتچی / کارگر ساده نظافتچی / کارگر خدماتی

فراخوان همکاری در شرکت های وب در شهر تهران استخدام نیروی خدماتی محل کار : پاسداران و بلوار نیروی زمینی شماره تماس : ( 021) .

29404307