موسسه رنگین مهندس تولید تمام وقت جهت همکاری استخدام می نماید.

موسسه رنگین مهندس تولید تمام وقت جهت همکاری استخدام می نماید.

با مدرک کارشناسس مرتبط و با تجربه ی کاری حداقل 3 سال، مسلط به فرایند و برنامه ریزی تولید، مسلط به نرم افزارهای Solid Word و یا Catia، آشنا به اینترنت، زبان انگلیسی و سایر نرم افزارهای Office جهت همکاری در کارخانه واقع در شهرک صنعتی شمس آباد. لطفا رزومه خود را به آدرس ارسال نمایید." .

info@ranginblind.com