استخدام کاپشن و مانتو زنانه دوز و چرخکار زنانه دوز

استخدام کاپشن و مانتو زنانه دوز و چرخکار زنانه دوز

به تعدادی مزدی دوزکاپشن و مانتو نیازمندیم و تعدادی چرخکار مانتو و کاپشن دوز نیازمندیم میدان 7 تیر ، تسویه نقدی .

09020082812