حسابدار خانم با ظاهر آراسته

حسابدار خانم با ظاهر آراسته

حسابدار خانم با ظاهر آراسته و فن بیان قوی آشنا به نرم افزار حسابداری حداقل 3 سال سابقه کار حقوق عالی + بیمه + مزایا ارسال رزومه .

09901089270 , 77710548