استخدام پیک تحصیلدار

استخدام پیک تحصیلدار

استخدام تحصیلدار به یک جوان دیپلمه با گواهینامه موتور سیکلت وضامن معتبر نیازمندیم شرایط حقوق + بیمه + اضافه کاری + تمام وقت آدرس : خ جمهوری تقاطع حافظ .

66750399