استخدام کارگر ساده خانم در شهرری

استخدام کارگر ساده خانم در شهرری

کارگر ساده خانم وآجهت کارگاه جعبه سازی مقوایی (محدوده شهرری .

33395575