استخدام کارشناس اداری خانم

استخدام کارشناس اداری خانم

کارشناس اداری خانم دعوت به همکاری در یک شرکت بین المللی با حقوق و مزایای عالی ( محدوده شهرک غرب ) ارسال رزومه .

hr@bre-line.com