استخدام تعدادی قیچی کار ماهر مانتو

استخدام تعدادی قیچی کار ماهر مانتو

به تعدادی قیچی کار ماهر و وردست برشکار مانتو نیازمندیم با جای خواب .

09105591859