استخدام آشپز و نیروی آشپزخانه

استخدام آشپز و نیروی آشپزخانه

آشپز،کمک آشپز،ظرفشور،نظافت چی رستوران ایتالیایی،جای خواب مزایا خوب تلفن تماس تماس از 12 ظهر به بعد .

09385468186