استخدام جوشکار ماهر

استخدام جوشکار ماهر

جوشکار آرگون ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم شهرک صنعتی ده حسن .

09129282162