استخدام برشکار یا قیچی کار

استخدام برشکار یا قیچی کار

به یک نفر برشکار یا قیچی کار محدوده باقرشهر نیازمندیم .

09369549891