استخدام موتور سوار و کباب پز و کارگر ساده

استخدام موتور سوار و کباب پز و کارگر ساده

رستوران باباخانی استخدام مینماید دربان ماهر جهت کار در رستوران ساعت کاری 8 الی 17 حقوق 4 میلیون تومان 2 روز مرخصی در ماه آدرس : شریعتی بالاتر از سید خندان نرسیده به همت مقابل پارک شریعتی پلاک رستوران باباخانی .

1027 , 22862050