استخدام نیروی خدمات آقا

استخدام نیروی خدمات آقا

یک شرکت معتبر ساختمانی واقع در جردن دعوت به همکاری می نماید نیروی خدمات و آبدارچی آقا باسابقه کارمفید داخلی 101 تلفن .

22016201