منشی خانم با تجربه

منشی خانم با تجربه

منشی خانم با تجربه آشنا به اموراداری و نرم افزارمالی الویت با ساکنین شمال تهران ارسال رزومه به واتس آپ 6 - .

22566434 , 09123780810