استخدام نیروی خدماتی خانم

استخدام نیروی خدماتی خانم

نیروی خدماتی خانم جهت کار در سرویس بهداشتی بانوان حقوق 5 + بیمه + ناهار .

77616947