استخدام راسته دوز و زیگزالدوز

استخدام راسته دوز و زیگزالدوز

تعدادی راسته دوز و زیگزالدوز و وسط کار جهت کار تریکو با بیمه خانم و آقا نیازمندیم خ فلسطین .

09128954132