استخدام  آشپز غذاهای آسیایی

استخدام آشپز غذاهای آسیایی

آشپز غذاهای آسیایی مسلط به غذاهای ژاپنی و چینی آراسته ، حقوق توافقی بیمه.پاداش.مرخصی.صبحانه.نهار.شام. حقوق 4الی5 رستوران فرنگی قیطریه .

09125571544