خانم جهت انجام امور منزل

خانم جهت انجام امور منزل

به یک خانم ترجیحا50سال به بالا،جهت امور منزل ، تمام وقت نیازمندیم .

09121876576