استخدام پزشک متخصص

استخدام پزشک متخصص

بیمارستان شهریارخصوصی تهران در خ آزادی ،آذربایجان نبش خیابان کارون‌به‌فوق‌تخصص جراحی‌عروق‌،فوق‌تخصص‌جراحی‌ توراکس،نورولوژیست،متخصص‌ پوست،رادیولوژیست نیازمنداست .

67239459