استخدام حسابدار آقـــا

استخدام حسابدار آقـــا

یک نفر حسـابـدار تمام وقت آقا با حـداقل 5 سـال سـابقه مفـید فعـالـیت - آشنا به حسابداری پیمانکاری - تسلط به نرم افزار راهکاران سیستم - آشنا به مقررات بیمه و مالیات - ارزش افزوده و گزارشات فصلی - تسلط به برنامه های ارسال رزومه با حقوق درخواستی به آدرس : .

hr@igwdc.com