کار در انبار لوازم خودرو

کار در انبار لوازم خودرو

کار در انبار لوازم خودرو ساعت کاری 9 صبح الی 19 -روزهای تعطیل 10 الی 15-جمعه ها تعطیل است بیمه ندارد-ناهار از منزل باید بیاورید .

09123805486 , ,