استخدام / کارگر ساده خدمتکار منزل

استخدام / کارگر ساده خدمتکار منزل

به خانمی جهت نظافت منزل با حقوق مکفی نیازمندیم .

77889643