استخدام کمک آشپز

استخدام کمک آشپز

کمک آشپز آقا جهت رستوران واقع‌ در شمشک با حقوق بالا و جای خواب .

09121224431
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کمکي کمک کمک داروساز کمک مالي کمک هزينه کمک کردن کمک دادن کمک کننده کمک وهمدست کمک مساح کمک فنر کمک خرج دادن آشپز آشپزي آشپزخانهاي