استخدام کارمند اداری

استخدام کارمند اداری

شرکت ذخیره انرژی پارس آرسیس جهت تکمیل کادر اداری خود نیازمند کمک حسابدار ، کارمند فروش ، و بازرگانی میباشد ارسال رزومه به شماره .

09029242488
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارمند دفتري کارمند کارمندي کارمند تازه اداری