استخدام خیاط چرخکار خانم

استخدام خیاط چرخکار خانم

4نفرچرخکارماهرخانم درمحیطی کاملا زنانه با دستمزد عالی،محدوده نارمک .

09100678006
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي چرخکار خانمان برانداز خانم رييس خانم خیاط