استخدام / پیتزا زن ، پیتزا پز

استخدام / پیتزا زن ، پیتزا پز

سوخاری زن ، ساندویچ زن ، پیتزا زن و وسط کار فوری فوری نیازمندیم با جای خواب 3 وعد غذا صبحانه نهار شام و بیمه .

09375940661
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي پیتزا