استخدام کارگر ساده با جای خواب

استخدام کارگر ساده با جای خواب

2 نفر کارگر ساده جهت کار در پانسیون با جای خواب و غذا .

09122029539