تعدادی زیگزال دوز  جهت تولیدی بچه گانه

تعدادی زیگزال دوز جهت تولیدی بچه گانه

به تعدادی زیگزال‌ دوز خانم یا آقا جهت کار تریکو بچه‌گانه با بیمه محدوده مترو سعدی نیازمندیم ـ .

09124780358 , 33902726
دوزيست دوزنه دوزباني دوزبانه دوزوکلک دوزخ دوزخي دوز و کلک زدن دوز و کلک چيدن دوزندگي کردن دوزندگي دوزدي کردن دوزنده جهت ديگر جهت جهت ياب جهتيابي جهت يابي کردن جهت يابي جهت دار